Zbiorniki na gnojowicę

Gnojowica, podobnie jak obornik, doskonale użyźnia glebę: dostarcza materii organicznej i składników pokarmowych potrzebnych roślinom. Z drugiej zaś strony – przede wszystkim ze względu na wysoką zawartość azotu – jest też nawozem niebezpiecznym, który trzeba przechowywać i wykorzystywać zgodnie z przepisami prawa. W przypadku gdy w oborze znajdują się ruszta dla bydła, można zdecydować się na elastyczny lub betonowy zbiornik na gnojowicę. Oba zbiorniki zamówią dla Państwa Ruszta.pl – u swoich partnerów, z uwzględnieniem przepisów i potrzeb!

Dlaczego zbiornik na gnojowicę jest niezbędny i… korzystny?

Choć substancje zawarte w gnojowicy pozytywnie wpływają na wzrost i rozwój roślin, czyniąc z płynnych odchodów zwierzęcych skuteczny naturalny nawóz, stosowane nieodpowiednio czy w nadmiarze mogą zanieczyścić glebę i wodę. Dlatego zarówno magazynowanie, jak i korzystanie z gnojowicy, jest regulowane prawnie. I dlatego zbiornik na gnojowicę jest z jednej strony niezbędny – aby dostosować warunki w gospodarstwie do przepisów, ale z drugiej korzystny – bo pozwala bez dodatkowych kosztów nawozić glebę i pozbawia konieczności utylizacji odpadów. 

Od 15 lutego 2020 r. dużą część rolników obowiązuje „program azotanowy” („Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”), który reguluje wszystkie najważniejsze kwestie związane z nawożeniem naturalnym.

Jakie wymagania musi spełniać zbiornik na gnojowicę?

Wspomniany program wprowadza regulacje dotyczące np. odległości, w jakiej można stosować nawozy naturalne w pobliżu wód powierzchniowych i na terenach o dużym nachyleniu, ale też zabrania nawożenia w terminach innych niż wyznaczone – w zależności od rodzaju gruntu czy lokalizacji jest to okres od 1 marca, który kończy się między 15 października a 30 listopada.

To przekłada się na wymóg budowy zbiornika na gnojowicę pozwalającego na jej magazynowanie przez minimum 6 miesięcy. Taki zbiornik powinien też:

  • być usytuowany w odpowiedniej, określonej prawnie odległości od pozostałych obiektów, m.in. co najmniej 15 m od okien i drzwi budynków mieszkalnych,
  • mieć nieprzepuszczalne dno i ściany oraz pokrycie – taką budowę, która nie spowoduje zagrożenia przedostawania się odcieków do gruntu i wód.

Samo obliczenie wymaganej pojemności zbiornika na gnojowicę powinno poprzedzić sporządzenie obrotu stada, obliczenie przelotowości zwierząt gospodarskich w grupie technologicznej, a następnie wyliczenie stanów średniorocznych. Dopiero uzyskane stany średnioroczne zwierząt gospodarskich przelicza się na liczbę DJP, czyli dużych jednostek przeliczeniowych.

Przed budową zbiornika należy też dopełnić formalności. Zgodnie z nowelizacją prawa budowlanego z 2020 r. budowa szczelnego zbiornika na gnojowicę nie wymaga pozwolenia na budowę, tylko zgłoszenia w starostwie powiatowym. Natomiast w przypadku bliskości obszarów chronionych (np. Natura 2000) może być konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i uzyskanie decyzji.

Jak buduje się zbiornik do magazynowania gnojownicy?

Wszystkie wymienione regulacje spełnić mogą dwa najczęściej wykorzystywane typy zbiornika na gnojowicę – betonowy oraz elastyczny. W praktyce – nawet niezależnie od materiału – konstrukcję zbiornika dopasowuje się do warunków technicznych czy ukształtowania terenu oraz potrzeb inwestora. Korzystnym rozwiązaniem jest m.in. budowa przepompowni (lub rury grawitacyjnej z wanną z przepompownią) tuż pod rusztami i pompowanie nieczystości do zbiornika przez rury.

Płyta gnojowa ze zbiornikiem pod rusztami czy tzw. baseny mają różną pojemność – zwykle od 0,5 m do 2-3 m – dlatego system odprowadzania nieczystości musi zostać odpowiednio dostosowany do całej konstrukcji budynku inwentarskiego. 

Betonowy zbiornik na gnojownicę

Betonowe zbiorniki na gnojowicę to zbiorniki przypominające swoim kształtem m.in. szamba betonowe czy też zbiorniki retencyjne. Zbiorniki produkowane są z betonu dojrzewającego w warunkach kontrolowanej wilgotności i temperatury

Podczas montażu zbiornika najpierw wylewa się posadzkę, a kolejno prefabrykowane elementy łączy w całość, tworząc okrągłą formę. Zbiornik na gnojowicę powinien być zadaszony, a nierzadko jest też wyposażony w dodatkowe elementy, takie jak system wykrywania nieszczelności.

Zalety betonowego zbiornika na gnojowicę to duża trwałość użytkowa nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt lat i odporność na uszkodzenia. Problemem z kolei może być dość długi czas budowy zbiornika (zwykle 1-2 tygodnie).

Elastyczny zbiornik na gnojownicę

Elastyczny zbiornik na gnojowicę kształtem przypomina poduszkę lub balon. Tworzy się go z gumy lub wielowarstwowych tkanin i tworzyw sztucznych – nylonu i poliestru – i powleka lakierami czy plastomerami. Całość jest nieprzemakalna oraz odporna na uszkodzenia. Aby zamontować taki zbiornik, wystarczy wyrównać teren i wyłożyć go warstwą ochronną (np. folią).

Plusem takiego nowoczesnego rozwiązania jest prosty, szybki montaż. Zbiornik jest lekki, łatwo się go transportuje, a instalacja nie wymaga też żadnych prac budowlanych, zwłaszcza „mokrych”. Korzystna jest również jego elastyczność: gdy cieczy jest mniej, to zajmuje mniej miejsca. Z kolei mniejsza trwałość i odporność na uszkodzenia to główne wady elastycznego zbiornika na gnojowicę. 

Cena obu rozwiązań jest zależna od wielu zmiennych, więc przybliżony koszt możemy podać po uzyskaniu choćby podstawowych informacji. 

Gdzie i jak zamówić zbiornik na gnojówkę i gnojowicę?

Zbiornik do magazynowania gnojownicy zamówią i zamontują Państwo m.in. z naszą firmą Ruszta.pl. Współpracujemy z rzetelnymi i otwartymi na oczekiwania klientów partnerami – producentami zbiorników betonowych i elastycznych.

W zależności od warunków technicznych, hodowanych zwierząt i wielkości hodowli, a także lokalizacji czy innych zmiennych zaproponujemy najlepsze rozwiązanie. Dalej ustalimy optymalne wymiary i konstrukcję zbiornika, poinstruujemy, jak dopełnić formalności czy też wnioskować o dofinansowanie inwestycji, wyznaczymy termin i dopracujemy szczegóły realizacji zamówienia.

Jeśli szukają Państwo też innych nowoczesnych rozwiązań, które zmniejszają nakłady pracy, a jednocześnie dbają o dobrostan zwierząt i zwiększają wydajność hodowli, to zapraszamy do zapoznania się z innymi segmentami naszej oferty – to m.in. maty na ruszta oraz materace legowiskowe dla bydła.

Zachęcamy do kontaktu, a opowiemy o możliwościach i szczegółach rozwiązań!