Dobierz szerokość szczeliny betonowego rusztu dla bydła

Ruszta dla bydła

Ruszta betonowe dla bydła są coraz częściej stosowanym rozwiązaniem. Decydując się na modernizację lub budowę nowego budynku inwentarskiego należy zdecydować który rodzaj ruszt wybrać.

Na rynku mamy kilka dostępnych wariantów szczelin od 25 mm do 39 mm. To jaką szczelinę wybierzemy będzie miało wpływ na ilość obowiązków związanych z utrzymaniem czystości w oborze oraz na dobrostan zwierząt. Musimy więc wstępnie wybrać dla której grupy bydła będą dedykowane nasze ruszty betonowe. Do wyboru mamy ruszty na cieląt z najmniejszą szczeliną 25 mm, dalej ruszty dla jałówek, ruszty dla krów mlecznych oraz największa szczelina 39 mm - ruszty dla opasów.

Wybierając za małą szczelinę ruszty będą się zapychać i odchody nie będą prawidłowo przelatywać. Zamiast ograniczyć do minimum nakład pracy związany z usuwaniem odchodów doprowadzimy do sytuacji, w której będziemy mieli więcej obowiązków niż w przypadku chowu na ściółce. Z drugiej strony jeśli zakupiona przez nas szczelina okaże się za duża, może zacząć dochodzić do urazów kończyn (złamania, otarcia skóry). Tak więc wybór odpowiednich ruszt betonowych powinien być dobrze przemyślany.